10.1 Inleiding zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit voornamelijk uit verschillende typen zenuwcellen, die verantwoordelijk zijn voor het opvangen uit informatie uit de omgeving en het interne milieu, het verwerken van die informatie en daarop te reageren.

Als we kijken naar de bouw van het zenuwstelsel, maken we onderscheid tussen een centraal zenuwstelsel, die bestaat uit hersenen en ruggenmerg, en het perifeer zenuwstelsel, bestaande uit de overige zenuwbanen.