10.3.2 Reflexen

Bij een reflex reageert het lichaam al voordat het signaal bij de hersenen is. Dat komt doordat het signaal dan direct in het ruggenmerg vanuit een sensorisch neuron via een schakelcel naar een motorisch neuron gaat. Ondertussen gaat het signaal ook naar de hersenen, maar door deze korte weg vindt de reactie al plaats voordat iemand zich bewust is van de prikkel. Dit gebeurt bijvoorbeeld pijn (met de voet in een punaise stappen of een hele hete pan aanraken), maar ook bij reflexen als knipperen bij stof, de kniepeesreflex en de slikreflex.

Bij een reflex gaat een signaal direct vanuit een sensorisch neuron naar een motorisch neuron. Bij een bewuste reactie gaat het signaal eerst naar de hersenen, voordat er een impuls naar het motorisch neuron gaat.