10.5 Verwerkingsopgaven zenuwstelsel

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1. Beschrijf zo kort mogelijk welke weg signalen in het lichaam afleggen tussen een prikkel en de reactie daarop.

2. Wat is het verschil tussen een reflex en een bewuste reactie?

3. a Hoe ontstaat een actiepotentiaal?

b Hoe wordt de rustpotentiaal daarna weer gecreëerd?

c Hoe komt het dat een zintuigcel een fractie van een seconde ongevoelig is na depolarisatie?

4. Leg uit wat een neurotransmitter is en hoe die een signaal kan doorgeven.