3.4.1 Aerobe celademhaling 1: Glycolyse

De eerste stap in de afbraak van glucose is de glycolyse.  Bij dit proces is geen zuurstof nodig (anaërobe dissimilatie). De glycolyse speelt zich af in het cytoplasma van de cel.

Stappen van de glycolyse. Leer deze niet uit het hoofd!!

De precieze reacties zijn weergegeven in De afbeelding. Je hoeft de reacties niet uit je hoofd te leren. Je ziet dat er in de eerste stappen (stap 1b en 3) 2 ATP gebruikt wordt. In de volgende stappen wordt echter 4 ATP gevormd (in stap 7 en 10); de stappen 4 t/m 11 verlopen twee keer, omdat er in stap 4 twee moleculen ontstaan uit één fructose-1,6-difosfaat, die beiden de overige stappen doorlopen. In totaal levert de glycolyse daardoor 2 ATP.

Uiteindelijk ontstaat er in de glycolyse:

  • ATP
  • NADPH
  • 2 pyrodruivenzuur (pyruvaat)