3.4 Aerobe celademhaling

Celademhaling is de afbraak van organische koolstofverbindingen (suikers, eiwitten e.d.) tot koolstofdioxide. Daar is zuurstof voor nodig. Bij die afbraak ontstaat naast CO2 en H2O ook energie, waarmee energierijke verbindingen als ATP, NADH,H+ en FADH2 kunnen worden gevormd. Deze afbraakreacties heten ook wel katabolisme of dissimilatie. Dit is dus in feite het tegenovergestelde van de fotosynthese.

Tijdens de aerobe celademhaling worden er in totaal ongeveer 30-34 ATP-moleculen gevormd. Dit gebeurt in drie fasen, die we hierna uitgebreider zullen bespreken:

  • de glycolyse: glucose wordt afgebroken tot 2 pyruvaat. Hierbij ontstaat 2 ATP.
  • de oxidatieve decarboxylatie: pyrodruivenzuur wordt omgezet in Acetyl Coenzyme A. Hierbij ontstaan CO2 en NADH,H+
  • de krebscyclus (ofwel citroenzuurcyclus); Acetyl Coenzyme A wordt afgebroken tot CO2. Hierbij ontstaat 2 ATP, en NADH,H+ en FADH2.
  • de elektronentransportketen; de energie uit het eerder gevormde NADH,H+ en FADH2 wordt omgezet in ATP. Hierbij ontstaat 28-30 ATP.
Overzicht van de stappen van aerobe dissimilatie. De oxydatieve decarboxylatie is niet weergegeven; die vindt plaats tussen de glycolyse en de citroenzuurcyclus.