5.6 Verwerkingsopdrachten celvermeerdering

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1. Leg uit waarom tijdens DNA-replicatie Okazaki-fragmenten gevormd worden aan de lagging-strand.

2. Beschrijf de gebeurtenissen tijdens de fasen van de mitose zo kort mogelijk.

3. Wat is het verschil tussen de meiose I en de mitose?

4. Beschrijf het nut en proces van PCR in eigen woorden.