7.1.6 Continentendrift

Op verschillende continenten worden fossielen gevonden die sterk op elkaar lijken. Ook bij verwantschapsonderzoek op basis van DNA blijkt dat organismen van verschillende continenten gemeenschappelijke voorouders hebben. Dit pleit voor de theorie van de ‘continentendrift’ of ‘plaattectoniek’, die stelt dat de aarde in het begin uit één continent bestond, die later uit elkaar zijn gedreven.