8.3.1 Vorming van de zaadcellen of spermatogenesis

De vorming van zaadcellen – de spermatogenese – vindt plaats in gekronkelde zaadbuisjes in de testes (teelballen). Uit de zaadcelmoedercel worden door meiose vier zaadcellen gevormd. Bij deze vorming worden ze gesteund door steuncellen: Sertoli-cellen.

De primaire spermatocyt of zaadcelmoedercel (2n; dus bevat chromosomenparen) deelt in twee secundaire spermatocyten (n; geen chromosomenparen meer), die op hun beurt weer delen in spermatiden. Deze spermatiden differentiëren in spermatozoa of de eigenlijke zaadcellen. Er ontstaan dus uit één primaire spermatocyt vier zaadcellen.

Ontwikkeling van zaadcellen en eicellen