25.4.4 Exotherm en endotherm

In chemische reacties vinden er energieomzettingen plaats:

$$\text{chemische energie} \Longleftrightarrow \text{warmte-energie (enz.)}$$

(Naast warmte-energie is er ook mechanische arbeid, elektrische energie, licht en geluid.) Op grond van de richting van deze energieomzetting classificeert men een reactie als:

  • exotherm: chemische energie neemt af, en warmte-energie wordt geproduceerd.
    Het reactiemengsel warmt op.

$$\text{reagentia} \longrightarrow \text{producten} + \text{warmte}$$

  • endotherm: chemische energie neemt toe, en warmte-energie wordt verbruikt.
    Het reactiemengsel koelt af.

$$\text{reagentia} + \text{warmte} \longrightarrow \text{producten}$$

De hoeveelheid warmte wordt meestal uitgedrukt in joule (J) of kilojoule (kJ), per mol reactie.