25.6.3 Oplosbaarheid van ionische stoffen

De oplosbaarheid van ionische stoffen is vaak goed te voorspellen op grond van het negatieve (niet-metaal) ion. De volgende tabel geeft de belangrijkste vuistregels.

Het patroon in de laatste kolom laat nog een regelmaat zien: zouten met natrium (Na+), kalium (K+) en ammonium (NH4+) zijn over het algemeen goed oplosbaar.

Voorbeelden: Welke van de volgende zouten zijn goed oplosbaar in water? — calciumcarbonaat (CaCO3), bariumhydroxide (Ba(OH)2), zilvernitraat (AgNO3).

  • Calciumcarbonaat (CaCO3):
    slecht oplosbaar, want de meeste carbonaten zijn slecht oplosbaar.
  • Bariumhydroxide (Ba(OH)2):
    goed oplosbaar. Hoewel de meeste hydroxiden slecht oplosbaar zijn, geeft de laatste kolom in de tabel aan dat de verbinding met barium (Ba2+) een uitzondering hierop is.
  • Zilvernitraat (AgNO3):
    goed oplosbaar. Dit geldt in het algemeen voor alle nitraten.