25.6.5 Tribune-ionen en ionenvergelijkingen

Beschouw de reactie tussen zoutzuur (HCl) en zink (Zn). De stoffenvergelijking is:

$$2 \; \text{HCl (aq)} + \text{Zn (s)} \rightarrow \text{ZnCl}_2 \; \text{(aq)} + \text{H}_2 \; \text{(g)}.$$

Maar in oplossing de HCl-moleculen geïoniseerd: H+ en Cl zijn afzonderlijk aanwezig in de oplossing. Dat geldt ook voor de Zn2+ en Cl na de reactie. Het is dus nauwkeuriger om te schrijven:

$$2\; \text{H}^+ \text{(aq)} + 2 \; \text{Cl}^- \; \text{(aq)} + \text{Zn (s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} \; \text{(aq)} + 2 \; \text{Cl}^- \; \text{(aq)} + \text{H}_2 \; \text{(g)}.$$

De Cl-ionen blijven dus onveranderd in deze reactie; het zijn tribuneionen. Laat deze weg om de essentiële ionenvergelijking te verkrijgen:

$$2 \; \text{H}^+ \; \text{(aq)} + \text{Zn (s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} \; \text{(aq)} + \text{H}_2 \; \text{(g)}.$$

In deze vorm is beter te zien wat er nu eigenlijk gebeurt: de positieve lading van de waterstofionen schuift naar de zinkionen.