26.3.2 Metalen en niet-metalen

De meeste elementen zijn metalen. De niet-metalen staan in het periodiek stelsel in een driehoek rechtsboven. Waterstof wordt ook tot de niet-metalen gerekend.

metalenniet-metalen
fysische eigenschappenmetaalglans
vaste stof bij kamertemperatuur
buigzaam
elektrische geleider
warmtegeleider
dof
vast, vloeibaar of gasvormig
breekbaar
elektrische isolator
thermische isolator
chemische eigenschappenvormt positieve ionen
vormt metaalroosters
vormt negatieve ionen
vormt moleculen

Elementen in het middendeel van het periodiek systeem (kolommen 3-12; het “B”-gedeelte) heten overgangsmetalen. Hier vindt men onder meer ijzer, koper, zilver en goud.