26 Leerdoelen Atomen en periodiek systeem

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • atoommodellen van Dalton en Rutherford
  • elementaire deeltjes in een atoom, atoomnummer en massagetal
  • isotopen en hun symbolische notatie
  • atoommassa van een element en het verband met het % voorkomen van zijn natuurlijke isotopen
  • atoommodel van Bohr-Sommerfeld: hoofdniveau, subniveau, magnetisch niveau en elektronspin
  • orbitalen
  • elektronenconfiguraties van elementen op basis van de regels voor het opvullen van de subniveaus en van de magnetische niveaus (orbitalen)
  • periodiek systeem van de elementen: opbouwprincipe, perioden en groepen, analogie binnen de a-groepen
  • vorming van mono-atomische ionen uit atomen