26.1 Atoombouw

Atomen waren volgens Dalton (1805) de kleinste deeltjes, die niet verder waren te splitsen. Dat is het atoommodel van Dalton (hoofdstuk 25).
Later ontdekte Rutherford echter dat atomen uit nog kleinere onderdelen bestaan, de subatomaire deeltjes (protonen, neutronen en elektronen). In onderstaande video gaat een scheikundedocent hier dieper op in:

Het atoomnummer is te vinden in het periodiek systeem. Deze hoef je niet uit het hoofd te leren, omdat dit periodiek systeem verstrekt wordt bij het examen:

Het atoomnummer staat in dit periodiek systeem links bovenin elk vakje. In onderstaande video legt een scheikundedocent meer uit over isotopen:

https://www.youtube.com/watch?v=cm6ptpnkcZk&list=PL12FA584BF65FA04E&index=4

Om de theorie over niveaus, subniveaus, orbitalen en elektronenconfiguratie beter te begrijpen, kan het nuttig zijn om eens naar onderstaande uitleg te kijken. Deze uitleg spreekt niet over orbitalen, maar legt de schillen en subschillen wel nader uit.

https://youtu.be/4kPhOxt8Qr8