28.4.2 Molverhoudingen

Een reactievergelijking die in evenwicht is, beschrijft de verhouding waarin moleculen met elkaar reageren. Wij zullen de coëfficiënten vaak interpreteren als een molverhouding. Bijvoorbeeld, uit de reactievergelijking

$$2 \; \text{C}_2\text{H}_6 + 7 \; \text{o}_2 \rightarrow 4 \; \text{CO}_2 + 6 \; \text{H}_2\text{O}$$

volgen molverhouding zoals

$$\frac{2 \; \text{mol} \; \text{C}_2\text{H}_6}{7 \text{mol} \; \text{O}_2} ; \frac{7 \; \text{mol} \; \text{O}_2}{4 \; \text{mol} \; \text{CO}_2}; \frac{7 \; \text{mol} \; \text{O}_2}{2 \; \text{mol}\; \text{C}_2\text{H}_6}$$

Voorbeeld: Hoeveel mol koolstofdioxide komt vrij wanneer 24 mol ethaangas (C2H6) verbrand wordt?

Wij moeten omrekenen van de hoeveelheid C2H6 naar de hoeveelheid CO2. De molverhouding volgt uit de coëfficiënten in bovenstaande reactievergelijking:

$$2\; \text{C}_2\text{H}_6 + … \rightarrow 4 ; \text{CO}_2 + …..$$ $$ \text{hoeveelheid CO}_2 = 24 \; (\text{mol C}_2\text{H}_6) \cdot \frac{ 4 \; \text{mol CO}_2}{2 \; \text{(mol C}_2\text{H}_6}) = 48 \; \text{mol CO}_2.$$