28.4.4 Gegeven/gevraagd: het volume van een stof

Gebruikt de dichtheid van de stof om volume naar massa om te rekenen; dan de molaire massa om naar mol om te rekenen.

Voorbeeld: Men verbrandt 450 mL benzine (octaan, C8H18), met een dichtheid van 0,703 g/mL. De ontstane waterdamp wordt opgevangen en gekoeld. Hoeveel mL vloeibaar water verkrijgt men zo? (Bedenk dat de dichtheid van water 1,00 g/mL is.)

Schrijft eerst de reactievergelijking voor de verbranding en breng die in evenwicht:

$$2 \; \text{C}_8\text{H}_{18} \; \text{(l)} + 17 \; \text{O}_2 \; \text{g}\rightarrow 8 \; \text{CO}_2 \; \text{(g)} = 18 \; \text{H}_2\text{O (g)}$$ $$\text{volume C}_8\text{H}_{18} = 450 \; \text{mL}$$ $$\text{massa} \; \text{C}_8\text{H}_{18} = 450 \; \text{mL} \cdot (0,703 \; \text{g/mL}) = 316 \; \text{g}$$ $$\text{hoeveelheid} \; \text{C}_8\text{H}_{18} = \frac{316 \; \text{g}}{114,232 \; \text{g/mol}} = 2,77 \; \text{mol}$$ $$\text{hoeveelheid} \; \text{H}_2\text{O} = 2,77 \; \text{mol} \cdot \frac{18 \;\text{mol h}_2\text{O}}{2 \; \text{mol C}_8\text{H}_{18}} = 24,9 \; \text{mol}$$ $$\text{massa H}_2\text{O}= 24,9 \; \text{mol} \cdot (18,015 \; \text{g/mol}) = 449 \; \text{g}$$ $$\text{volume H}_2\text{O} = \frac{449 \; \text{g}}{1,00 \; \text{g/mL}} = 449 \; \text{mL}.$$