28 Leerdoelen Chemisch rekenen

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • constante (getal) van Avogadro, het begrip mol en de molaire massa
  • berekeningen met dichtheid van stoffen en mengsels
  • procentuele samenstelling van een verbinding
  • molair volume van gassen en algemene gaswet
  • concentratie van oplossingen (massaprocent, volumeprocent, massa/volumeprocent, concentratie in g/L en mol/L) en omzettingen tussen de verschillende concentratie-uitdrukkingen
  • toepassingen op verdunnen van oplossingen
  • stoichiometrische berekeningen voor reacties met eventuele overmaat van een reagens

De moderne chemie is kwantitatief. Het gaat er niet maar om wat er gebeurt en hoe, maar ook om het hoeveel. Hoeveel van een reagens wordt verbruikt? Hoeveel gas komt er vrij? Hoeveel warmte ontstaat er? Het deelgebied dat zich bezighoudt met dergelijke berekeningen heet chemisch rekenen of ook stoichiometrie.