30.3.1 De zuurconstante

Als een (zwak) zuur HZ is opgelost in water, bestaat er het evenwicht

$$\mathrm{HZ + H_2O \rightleftharpoons Z^- + H_3O^+}$$

De bijbehorende evenwichtsconstante heet de zuurconstante, Ka, van dit zuur:

$$K_A = \mathrm{\frac{[Z^-][H_3O^+]}{[HZ]}}.$$

(Merk op dat men vaak, minder juist, [H+] schrijft in plaats van [H3O+].)

Hoe groter de waarde van Ka, des te verder ligt het evenwicht naar rechts, en des sterker is het zuur. Wanneer Ka > 1, spreekt men simpelweg van een “sterk zuur”. De reactie loopt dan vrijwel geheel af.