32.3.8 Esters

Een ester bevat een –C(=O)O– groep, waarbij een keton en een alcohol. Esters hebben een “zoete” geur en komen onder meer in vruchten voor.

Om de naam te geven

  • benoemt men de carbonzuurbase aan de kant van de =O, bijv. ethanoaat
  • plaatst men daarvoor de naam van de keten aan de andere zijde, eindigend in –yl.

Het ester ethylpropanoaat komt in ananas voor.