32.4.2 Additie

Bij een additiereactie verandert een dubbele C = C binding in een enkele C – C binding. Hierdoor kunnen beide koolstofatomen zich nu aan een ander atoom binden.

Additie met H2 (bij een katalysator) heet hydrogenering. Dit wordt gebruikt om onverzadigde koolwaterstoffen te verzadigen. Een bekende toepassing is de hydrogenering van onverzadigde plantaardige vetten zodat deze verzadigd raken, bijv. in margarine.

Additie met Cl2 of ander halogeen heet halogeneren. Voor chloor of broom is dit een snelle reactie die spontaan verloopt.

Additie van chloor aan etheen: