32.4.4 Condensatie

Bij een condensatiereactie (of dehydratatie) worden twee organische moleculen aan elkaar verbonden, met verwijdering van een watermolecuul.

Belangrijke voorbeelden zijn:

  • Twee alcoholmoleculen vormen een ether:
  • Carbonzuur en alcohol vormen een ester:
  • Carbonzuur en amine vormen een amide:

(In dit voorbeeld wordt de peptidebinding tussen twee aminozuren geïllustreerd.)