32.5 Verwerkingsopgaven Koolstofchemie

 

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1 Teken en benoem de vijf ketenisomeren van C6H14.

2 Welke van cis-transisomeren van 1,2-dichloorethaan is polair?

3 Teken 1,1,2-trichloorpropaan en 1,2,3-trichloorpropaan. Welk van deze moleculen is chiraal, d.w.z. heeft optische isomerie?

4 Teken drie isomeren van C3H9N: isomeer A is een primair amine, isomeer B is een secundair amine, isomeer C is een tertiair amine.

5 Benoem onderstaand molecuul en geeft de molecuulformule. 

6. Teken de condensatiereactie van propaanzuur met fenol (= methoxybenzeen, een benzeenring met een –OH groep).

7. Stoffen A, B en C hebben elk de formule C7H12. Wanneer stof A met H2 reageert, ontstaat C7H16. Stof B verandert in C7H14. Met stof C gebeurt er niets. Hoe is dit mogelijk?

8. Pantotheenzuur, ook wel bekend als vitamine B5, heeft de volgende structuur:

  Welke functionele groepen zijn hier te zien?

9 Het plastic PP (polypropyleen) heeft de volgende structuur:

Teken en benoem het monomeer van PP.