15.1.1 Temperatuur

Temperatuur drukt uit hoe warm of koud iets is.

Als twee voorwerpen in thermisch contact met elkaar staan, en hun temperaturen zijn verschillend, dan ontstaat er spontaan een stroom van warmte van het voorwerp met hogere temperatuur naar dat met lagere temperatuur. Als gevolg hiervan zullen de temperaturen van de voorwerpen veranderen, en steeds meer gelijk worden.

Als twee voorwerpen in thermisch contact staan zonder dat er warmte stroomt, dan zijn hun temperaturen gelijk. Dit heet thermisch evenwicht.

Toen de eerste temperatuurschalen gedefinieerd werden, bestond er nog geen goede verklaring van temperatuur. Men definieerde temperatuur dus pragmatisch, op basis van het gedrag van een thermometer. Pas rond 1900 werd temperatuur verklaard op grond van een deeltjesmodel van materie.