15.4.1 Faseovergangen

De meeste stoffen komen voor in drie fasen of aggregatietoestanden: vast, vloeibaar, en gasvormig. In welke toestand een stof zich bevindt, hangt af van de temperatuur en druk.

Tijdens een faseovergang verandert de toestand van een stof. De overgangen hebben de volgende namen:

smelten vast → vloeibaar stollen vloeibaar → vast
verdampen vloeibaar → gasvormig condenseren gasvormig → vloeibaar
sublimeren vast → gasvormig rijpen gasvormig → vast