16.1.2 Twee soorten elektrische lading

Er bestaan twee soorten elektrische lading, die zich in veel opzichten als tegengesteld gedragen. Benjamin Franklin noemde ze positieve en negatieve lading. Een voorwerp zonder elektrische lading is elektrisch neutraal.

Het tegengestelde gedrag van de twee soorten lading is vooral duidelijk in de manier waarop ze krachten uitoefenen:

  • gelijksoortige ladingen stoten elkaar af;
  • ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan.