16.2.3 Polarisatie van geleiders

Als een elektrisch neutrale geleider in de buurt van een lading wordt geplaatst, zullen de vrije ladingen in de geleider zich onder invloed van aantrekking en afstoting herverdelen over het oppervlak. De volgende tekening laat een typische ladingsverdeling zien voor dit geval:

De scheiding van positieve en negatieve lading heet polarisatie; de geleider is een dipool geworden. De polarisatie is maar tijdelijk: als de uitwendige lading verwijderd wordt, zullen de vrije ladingen in de geleider terugkeren naar hun oorspronkelijke posities.

Hoewel de gepolariseerde geleider nog steeds een totale lading van nul heeft, wordt het elektrisch aangetrokken door de uitwendige lading. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in afstand: de elektrische kracht is namelijk sterker op korte afstanden (dit is in de tekening aangegeven door pijlen van verschillende lengtes).