16.4 Het elektrische veld

De wet van Coulomb beschrijft hoe twee ladingen elkaar direct beïnvloeden, zelfs al liggen ze ver bij elkaar vandaan. Hoe “weten” deze ladingen van elkaar af? Het elektrische veld is een onzichtbare entiteit die de gehele ruimte vult en elektrische invloeden tussen ladingen communiceert. Het veld wordt bepaald door ladingen, en oefent kracht uit op ladingen.

Het elektrische veld is een fysische realiteit. Dit blijkt vooral uit het bestaan van elektromagnetische golven, die bestaan in verstoringen van het elektrisch (en magnetisch) veld en die zich over grote afstanden door de ruimte kunnen voortplanten, zelfs als er geen ladingen aanwezig zijn. (Zie paragraaf 13.1.)