16.6 Verwerkingsopgaven Elektrostatica

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1. Waarom kan een metalen bal geladen worden door inductie, maar een plastic bal niet?

2. In onderstaande situatie plaatst men een positieve lading in punt A; zij ondervindt een (resultante elektrische) kracht van 12 N.

a. Wat is de richting van deze kracht?

b. Hoe groot zal de kracht zijn als dezelfde lading in punt B wordt geplaatst?

c. Is het mogelijk de lading zo te plaatsen dat de resultante kracht nul wordt?

3. Drie ladingen en punt X vormen samen een vierkant; zie diagram. Bepaal de richting van het elektrische veld in punt X.

4. Een condensator heeft verticale platen op een afstand van 4,0 cm en een elektrisch veld van 500 V/m. Halverwege tussen de platen bevindt zich een negatief geladen deeltje. Het deeltje heeft massa m = 10–7 kg en lading q = –30 μC. Op het deeltje werkt een elektrische kracht naar links.

a. Welke plaat van de condensator is positief, welke negatief? Bepaal de richting van het E-veld.

b. Hoeveel elektrische kracht werkt op het deeltje?

c. Als het deeltje wordt losgelaten, versnelt het in de richting van de linkerplaat. Met welke snelheid zal het daar aankomen?