16 Leerdoelen Elektrostatica

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

 • het begrip lading, eenheid: coulomb
 • geleiders en isolatoren
 • elektrostatische inductie (geleiders), polarisatie in niet-geleiders
 • wet van Coulomb
 • elektrische veldsterkte, eenheid N/C
 • homogeen en radiaal elektrisch veld, inclusief veldlijnpatronen
 • krachtwerking in een homogeen en radiaal elektrisch veld
 • krachtwerking tussen maximaal vier puntladingen in eenvoudige configuraties
 • resulterend elektrisch veld gegenereerd door een set van maximaal vier puntladingen: richting, zin en grootte
 • potentiële elektrische energie van een geladen deeltje in een radiaal elektrisch veld
 • homogeen elektrisch veld (veldlijnenpatroon, elektrische veldsterkte, potentiële energie, verandering van kinetische energie van een vrije puntlading)

Dit is het eerste van drie hoofdstukken over de elektromagnetische wisselwerking. Elektrische en magnetische verschijnselen waren al wel bekend in de oudheid, maar systematisch onderzoek was er nauwelijks. Sinds zulk onderzoek op gang kwam, door mannen zoals Benjamin Franklin eind 18e eeuw, ontwikkelde zich snel een gedetailleerde theorie. Eind 19e eeuw bleek dat elektrische en magnetische verschijnselen nauw verband met elkaar houden. Met de ontwikkeling van het atoommodel voor materie in het begin van de 20e eeuw werd duidelijk dat de elektromagnetische wisselwerking de belangrijkste kracht is in atomen en moleculen.