17.1.2 Elektrische spanning

Om elektrische stroom op gang te brengen en te houden is een elektrisch veld nodig. Dit wordt bereikt door elektrische spanning (U) aan te brengen over een stroomdraad, toestel of schakeling. De spanning “duwt” de lading in het stroomdraad in een bepaalde richting. De eenheid voor elektrische spanning is de volt (V).

In de stroomdraden en andere passieve componenten loopt de stroom in de richting van de spanning. Echter, in batterijen en andere spanningsbronnen wordt stroom tegen de spanning in gepompt; dit vereist energie.