17.2.3 Stroom- en spanningsmeters

Een stroommeter of ampèremeter kan gebruikt worden om de stroomsterkte in een schakeling te bepalen. Hij bestaat uit een galvanometer met zeer kleine ingangsweerstand. Een stroommeter moet in serie geschakeld worden met het toestel waardoor de stroom gemeten wordt.

Een spanningsmeter of voltmeter kan gebruikt worden om de spanning over een schakeling te bepalen. Hij bestaat uit een galvanometer met zeer hoge ingangsweerstand. Een spanningsmeter moet parallel geschakeld worden met het toestel waarover de spanning gemeten wordt.