17.3.2 Kilowattuur

De standaardeenheid voor energie is de joule (J). In de praktijk echter worden hoeveelheden elektrische energie vaak uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Dit is de hoeveelheid energie die in een uur verbruikt wordt door een toestel met een vermogen van 1 kilowatt (kW = 1000 W).

Gebruikmakend van ∆E = Pt berekent men de omrekenfactor:

$$1 \; \text{kWh} = (1 \; \text{kW}) \cdot (1 \; \text{uur}) = (1000 \; \text W) \cdot (3600 \;\text s) = 3{,}6 \cdot 10^6 \; \text J.$$

Dus is een kilowattuur gelijk aan 3,6 miljoen joule, ofwel 3,6 megajoule.