17 Leerdoelen Elektrische schakelingen

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • elektrische stroomsterkte, eenheid ampère
  • spanning, eenheid volt
  • elektrische weerstand, wet van Ohm, eenheid ohm
  • eenvoudige elektrische schakeling bestaande uit weerstanden en een batterij
  • ampère- en voltmeter
  • serieschakeling, parallelschakeling en gemengde schakeling van weerstanden: vervangingsweerstand
  • serieschakeling, parallelschakeling en gemengde schakeling: stroom-, spanning- en vermogensverdeling
  • wet van Joule
  • eenheden van elektrische energie: joule, kWh

In de elektrodynamica worden processen bestudeerd waarin een elektrische lading zich beweegt. In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de belangrijkste toepassing van de elektrodynamica, namelijk elektrische stromen in elektrische schakelingen.