18.4.4 Wet van Faraday

Als de magnetische flux in een spoel verandert, wordt de spoel tijdelijk een spanningsbron. De geïnduceerde spanning (Uind) kan berekend worden middels de wet van Faraday:

$$U_{\text{ind}} = \; – \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

Hierbij is

  • Uind   de spanning geïnduceerd in een spoel;
  • ∆Φ   de verandering in de totale magnetische flux door het spoel;
  • t   de tijd waarin deze verandering plaatsvindt.

Het minteken wordt traditioneel geschreven, maar speelt niet direct een rol in de berekening. Het is als het ware een “hint” naar de wet van Lenz, die hieronder behandeld wordt.

Deze vergelijking laat zien dat de geïnduceerde spanning hoger is als de flux sneller verandert. Het nadeel is dat een snelle verandering meestal minder lang volgehouden kan worden!