19.1.3 Getallen die het atoom beschrijven

Drie getallen worden voornamelijk gebruikt om een atoom te identificeren.

  • Het ladingsgetal $Q$ = #protonen – #elektronen.
    Dit beschrijft de lading van ionen, d.w.z. atomen met elektronenoverschot or elektronentekort.
  • Het atoomgetal $Z$ = #protonen.
    Dit bepaalt de atoomsoort en chemische identiteit: 1 = waterstof (H), 2 = helium (He), enz.
  • Het massagetal $A$ = #protonen + #neutronen.
    Dit is ongeveer gelijk aan de massa van het atoom in u. Het massagetal maakt onderscheid tussen isotopen van dezelfde atoomsoort.

Op grond van deze drie getallen kan het aantal elektronen, protonen, en neutronen berekend worden. Voorbeelden worden gegeven in het chemiedeel van deze tekst.