22.3.1 Golven in het algemeen

Een golf is een verstoring van het evenwicht, dat zich uitbreidt door een medium. Het medium is een stof waarvan de deeltjes wisselwerken, zodat de verstoring van één deeltje de naburige deeltjes beïnvloedt. Deze krachten zorgen ervoor dat de golf zich voortplant.

In de golfbeweging zijn kinetische en potentiële energie betrokken. Als de golf zich door een medium voortplant, is er dus ook sprake van energietransport.

Een golf kan verder geclassificeerd worden als:

  • longitudinale golf: de verstoring in het medium is parallel aan de voortplantingsrichting
  • transversale golf: de verstoring in het medium is loodrecht op de voortplantingsrichting.

De golfsnelheid (v) is de snelheid waarmee een golf zich voortplant door een medium. Merk op dat de golfsnelheid niet gelijk is aan snelheid waarmee het medium beweegt. Wanneer men praat, beweegt de lucht nauwelijks, maar de geluidsgolven gaan sneller dan 1000 km/u.

golfverschijnselmediumkrachtenrichting van golf
trillende snaarmateriaal van snaarspankrachttransversaal
aardbevingrotsen, enz.elastische krachtentransversaal + longitudinaal
golven op watergrensvlak water/luchtzwaartekracht, luchtdruktransversaal + longitudinaal
geluid (in lucht) (hfdst. 23)luchtbotsing van moleculenlongitudinaal
licht (par. 13.1)elektromagnetisch veldelektromagnetische inductietransversaal