23.1.3 Geluidsnelheid

De voortplantingssnelheid van geluidsgolven is afhankelijk van het medium waardoor zij reizen. Zo is de snelheid in staal veel hoger dan in lucht; ook is geluid in helium veel sneller dan in lucht.

De geluidssnelheid in lucht is ongeveer 340 m/s.

Deze snelheid neemt iets toe als het warmer wordt (met ongeveer 0,6 m/s per graad Celsius), en ook als de lucht vochtig is. De geluidssnelheid is onafhankelijk van de frequentie van de geluidsgolf: hoge en lage tonen planten zich even snel voort.

Voorbeeld: De stembanden van een zanger brengen de lucht in trilling met een frequentie van 680 Hz. Wat is de golflengte van de geluidsgolf?

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \; \text{m/s}}{680 \; \text{Hz}} = 0{,}5 \; \text{m}.$$