23.3 Verwerkingsopgaven Geluid

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1. Een timmerman werkt in de buurt van een rotswand. Als hij op een spijker slaat, hoort hij na 2,3 seconden een echo van de klap. Hoe ver weg is de rotswand?

2. Een geluidsgolf met een golflengte van 60 m in de lucht betreedt zeewater, waar de geluidssnelheid vijf keer hoger ligt. Wat is de golflengte van de geluidsgolf onder water?

3. Door het volume van de stereo omlaag te draaien, weet Jona de geluidsintensiteit terug te brengen naar 4% van de oorspronkelijke waarde. Hoeveel decibel zachter is het geluid geworden?