34.1.1 Reële getallen

De verzameling van reële getallen bevat

  • gehele getallen: …, –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3, …
  • rationele getallen, die geschreven kunnen worden als een breuk van gehele getallen
  • irrationele getallen, zoals √2, π, e, enz.

Elk reëel getal kan in de decimale getalsnotatie worden geschreven, met cijfers (decimalen) achter de komma. Rationele getallen hebben een eindig aantal decimalen (bijv. 3/8 = 0,375) of repeterende decimalen (bijv. 5/14 = 0,3 571428 571428 5…).