34.3.1 Veeltermen

Veelterm in één variabele (x):    algemene vorm
$$A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + \cdots + A_n x^n\ \ \ \ \ (A_n \neq 0).$$

  • De getallen A0, …, An heten coëfficiënten.
  • De graad is de hoogste exponent (n).
  • De term A0 is de constante term, A1x de lineaire term, A2x2 de kwadratische term.

Bij veeltermen in meer variabelen komen gemengde termen voor, zoals 5x2y.

Voorbeeld: \(4x^3 + 2x – 10\) is een veelterm van de derde graad in x,
met constante term –10 en lineaire coëfficiënt +2.

Meer over veeltermen? Bekijk dan onderstaande video!