34 Leerdoelen Algebraïsche bewerkingen

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • bewerkingen met reële getallen en rekenregels
  • rekenen met ongelijkheden en absolute waarden van reële getallen
  • rekenregels van machtsverheffing en logaritme
  • bewerkingen (optelling, aftrekking, vermenigvuldiging) met matrices met hoogstens drie rijen en vier kolommen

Dit hoofdstuk beschrijft de basiseigenschappen van de bekende bewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze bewerken worden in het bijzonder uitgevoerd op breuken, negatieve getallen, veeltermen en matrices. Ook worden de eigenschappen van machtsverheffen, worteltrekken en logaritmen beschreven.