35.2.1 Eenvoudige gevallen

  • Als de lineaire term ontbreekt (B = 0): Isoleer de kwadratische term en trek de wortel (positief of negatief)!

Voorbeeld: Los op $4x^2 – 49 = 0$.

$$\begin{align}
4x^2 – 49 & = 0 \\
4x^2 & = 49 \\
x^2 & = \frac{49} 4 \\
x & = \pm \sqrt{\frac{49} 4} = \pm \frac 7 2,
\end{align}$$

ofwel $x = \; – 3\frac 1 2$ of $x = + 3\frac 1 2$.

  • Als de constante term ontbreekt (C = 0): Breng een factor x buiten haakjes. Eén van de factoren is nul; dit levert twee oplossingen.

Voorbeeld: Los op: $3x^2 + 8x = 0$.

$$\begin{align}
&& 3x^2 + 8x & = 0 \\
&& x(3x + 8) & = 0 \\
x & = 0 && \text{of} & 3x + 8 & = 0 \\
& && & x & = \; 2\frac 2 3.
\end{align}$$