35.2.2 Oplossen door ontbinden in factoren

Probeer te ontbinden wanneer A = 1, en B en C eenvoudige gehele getallen zijn. Het doel is om de vergelijking te schrijven in de vorm

$$(x + p) \cdot (x+q) = 0.$$

Voor p en q zoekt men getallen zodat het product $p \cdot q = C$, en de som $p+q = B$. (Beperk de zoektocht door de delers van C langs te gaan.)

Voorbeeld: Los op: $x^2 + 10x + 24 = 0$.

Het getal 24 kan worden ontbonden als 24 = 1 x 24;      2 x 12;      3 x 8 ;      4 x 6.

In het laatste geval is de som bovendien  4 + 6 = 10. Dus:

$$\begin{align}
&& x^2 + 10x + 24 & = 0 \\
&& (x+4)\cdot(x+6) & = 0 \\
x + 4 & = 0 && \text{of} & x + 6 & = 0 \\
x & = \; – 4 && \text{of} & x & = \; – 6
\end{align}$$

Voorbeeld: Los op: $x^2 \; – 4x \; – 21 = 0$.

Nu moet één van de getallen negatief zijn. Omdat de som positief is, is het negatieve getal groter (in absolute waarde) dan het positieve getal:  –21 = 1 x (–21);   3 x (–7).

Het laatste geval voldoet, want 3 + (–7) = –4. Dus:

$$\begin{align}
&& x^2 \; – 4x \; – 21 & = 0 \\
&& (x+3)\cdot(x \; – 7) & = 0 \\
x + 3 & = 0 && \text{of} & x \; – 7 & = 0 \\
x & = \; – 3 && \text{of} & x & = 7
\end{align}$$

  • Verdere voorbeelden van ontbindingen

$$x^2 + x \; – 20 = 0 \;\;\; \Rightarrow \;\;\; (x+5)\cdot (x \; – 4) = 0$$

$$x^2 \; -10x + 16 =0 \;\;\; \Rightarrow \;\;\; (x \; – 2)\cdot (x \; – 8) = 0$$