36.2.1 Trapezium

Een trapezium is een vierhoek waarin één paar tegenoverliggende zijden evenwijdig aan elkaar loopt.  Deze zijden heten de basiszijden; het andere paar zijden heet de benen.

De hoogte van een trapezium is de (loodrechte) afstand tussen de basiszijden. De oppervlakte van een trapezium wordt berekend als

$\text{opp} \; = \frac{\text{basiszijde} \; 1 + \text{basiszijde} \; 2}{2} \cdot \text{hoogte}$

Een trapezium heet gelijkbenig als geldt:

  • De benen hebben gelijke lengte. (Maar ze zijn niet evenwijdig.)
  • De diagonalen zijn even lang.
  • Hoeken aan dezelfde basiszijde zijn even groot.

(Als één van deze eigenschappen opgaat, dan de andere twee vanzelf ook.)