38 Trigonometrie

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • de goniometrische cirkel, goniometrische getallen van hoeken en van verwante hoeken
  • goniometrische getallen in functie van de lengten van zijden in een rechthoekige driehoek
  • goniometrische formules: grondformule, som- en verdubbelingsformules

Trigonometrie betekent driehoeksmeting: oorspronkelijk lag de nadruk vooral op de verhouding tussen hoeken en lengten van zijden in een driehoek. In de moderne wiskunde worden de trigonometrische verhoudingen (sinus, cosinus, tangens) breder ingezet.