40.6 Trigonometrische functies

De standaardfuncties f(x) = sin x, f(x) = cos x en f(x) = tan x staan al getekend op blz. 486. Hier besteden we vooral aandacht aan variaties op de sinus- en cosinusfuncties. Deze komen veel voor in het bestuderen van periodieke verschijnselen, zoals golven, getijden, en fluctuaties in de economie.

In de functieanalyse gaan we er doorgaans vanuit dat de argumenten van sinus, cosinus en tangens in radialen zijn gegeven. Met deze aanname zijn de formules voor hun afgeleiden namelijk veel eenvoudiger.