42.3 Verwerkingsopgaven Statistiek

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1 Meting van de systolische bloeddruk bij 30 patiënten levert de tabel die rechts wordt getoond. Voor het gemak zijn de waarde in oplopende volgorde gezet.
a. Maak een histogram van de gegevens.
b. Bepaal modus, mediaan, gemiddelde.
c. Bepaal min-maxafstand, kwartielverschil, standaarddeviatie.

2 [Een puzzel.] Vijf meloenen hebben gewichten van 3, 2, 1, 3 en 5 kilo. Een zesde meloen heeft onbekend gewicht. Als het gemiddelde van de zes gewichten gelijk is aan de mediaan, wat is dan het onbekende gewicht? (Er zijn drie oplossingen!)

3 In een container met 60.000 sinaasappels is de gemiddelde diameter 9,3 cm met een standaarddeviatie van 0,8 cm. Neem aan dat de verdeling normaal is.
a. Hoeveel sinaasappels zullen dan groter dan 10,9 cm zijn?
b. Hoeveel sinaasappels hebben een diameter tussen 7,7 cm en 8,5 cm?