4 Erfelijke informatie

Het hoofdstuk erfelijke informatie zoomt in op moleculair niveau: we bekijken de bouw van DNA en RNA en de eiwitsynthese. Vervolgens bekijken we hoe de eiwitsynthese gereguleerd wordt en welke typen mutaties er voor kunnen komen.