Biologie

Deze cursus hoort bij deel I van Toelatingsexamen Arts-Tandarts. Het is geschreven bij de 10e editie. Deze e-learning is ook te gebruiken bij oudere edities, maar bevat meer stof dan in die edities te vinden is. Deze stof is wel leerstof voor de toets van 2021!

Bij de kennistoets Biologie is het heel belangrijk alle feiten te leren. Zorg dat je de vermelde delen kent, herkent in afbeeldingen en de functies kunt noemen (bijvoorbeeld celorganellen, voortplantingsorganen en delen van het zenuwstelsel). Ook zijn stappen van processen belangrijk (stofwisseling, celvermeerdering, evolutie).

Bekijk hier het leerstofoverzicht van de kennistoets 2020.

Leerstofoverzicht_KIW_2020

Het leerstofoverzicht van 2021 wordt begin 2021 gepubliceerd op de officiële site van het toelatingsexamen en zullen we dan ook hier publiceren.

Cursus Content

Expand All