4 Leerdoelen Erfelijke informatie

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • DNA als codesysteem
  • RNA en eiwitsynthese: transcriptie en posttranscriptionele wijzigingen (met inbegrip van splicing), translatie en posttranslationele wijzigingen
  • genregulatie: rol van factoren en moleculen die de transcriptie van genen beïnvloeden zoals activeren, induceren, versnellen, inhiberen (repressie), uitschakelen en blokkeren
  • mutaties (puntmutaties, genmutaties, chromosoommutaties, genoommutaties) en de effecten op eiwitten en individuen
  • karyogramanalyse (zie ook bij celvermeerdering)

Bekijk hier alvast een globale uitleg van het hoofdstuk. De verschillende onderdelen worden in de volgende paragrafen in meer detail uitgelegd.