4 Leerdoelen Erfelijke informatie

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • DNA als codesysteem
  • RNA en eiwitsynthese: transcriptie en posttranscriptionele wijzigingen (met inbegrip van splicing), translatie en posttranslationele wijzigingen
  • genregulatie: rol van factoren en moleculen die de transcriptie van genen beïnvloeden zoals activeren, induceren, versnellen, inhiberen (repressie), uitschakelen en blokkeren
  • mutaties (puntmutaties, genmutaties, chromosoommutaties, genoommutaties) en de effecten op eiwitten en individuen
  • karyogramanalyse (zie ook bij celvermeerdering)

Bekijk hier alvast een globale uitleg van het hoofdstuk.

De verschillende onderdelen van de eiwitsynthese worden in het vervolg van dit hoofdstuk tot in meer detail uitgelegd. Hieronder een video waarin een groot deel van het hoofdstuk al in detail aan bod komt. In de komende paragrafen vind je de fragmenten die bij de paragrafen horen weer terug.